Soek    

Lyttelton Akademie


Akademie ure:  Ma. – Do : 07:30 tot 13:30 - almal.    Vry. Gr R  tot 6 -  07:30 – 13:30 - almal Na skool is beskikbaar vir Akademie leerders tot stiptelik 17:00 in die middag teen 'n addisionele maand

Leerling ontvang hulp in Afrikaans (moet dus Afrikaans sprekend wees)  en Bybelonderrig is ‘n integrale vak in die kurrikulum. Musiek onderrig word ook aangebied. Kitaar en blokfluit en klavier. 

Die volgende waardes word uitgeleef : respek, hulpvaardigheid, hardwerkend, geloof. Daarom aanvaar almal die dissipline in liefde en verdraagsaamheid.

        PLEK VAN HOOP 

Lyttelton Akademie Hierdie leersentrum is ‘n inisiatief van die diensraad van NG Gemeente Lyttelton, geleë op die hoek van Burgerlaan en Langebrinkweg in Lyttelton. Ons het ‘n lisensie by IMPAQ bekom en as ‘n Tuisonderrig

  Leerders woon die sentrum in gewone klere by.

Sentrum fooi - Lyttelton Akademie en Kleuterskool Akademie: Gr R-7 Jaarlikse Registrasie: R2100 per jaar betaalbaar in Desember of maand van Inskrwying. Maandfooi - R2100 vooruitbetaalbaar per maand oor 11 maande.  Kleuters: Jaarl

 Dr. Eduan Naudé,Dr.Danie Langner, Prof.Oppel Greeff.

Mev Annelize Kay - akademie@nglyttelton.org.za  

Hoof en Graad 4-7 Onderwyser: - Mev Annelize Kay Graad R-3: - Mev Joanie De Jager Gr 6-7: Wiskunde - Mev Jeanne Honiball Gr 6-7 Tegnologie - Mnr Jozwa Schreuder Gr6-7  Natuurwetenskap - Mej. Nicci Girodo Gr6-7  Engels - Mev A

Frieda Coreejes  info@nglyttelton.org.za  012 664 1008 Kantoor ure 7:30 tot 14:00 weeksdae gedurende skoolkwartale.  

Eksamens word geskryf gedurende Junie en November.   

Annelize Kay

Kontak gerus vir Polsslag Kommando - ons kinders is by hulle betrokke. 

Persoonlike gesprekke met ouers

Die graad R leerder geniet die Akademie en al die bedrywighede. 

Die kleuterskool het Januarie 2018 geopen. Babas van 3 maande af  is welkom.  Hulle sal liefdevol versorg word deur opgeleide personeel.   Kleuters tot en met 5 jaar is welkom, 15 kinders in die groepie.  * Christelike