Hier gaan dit om hulpverlening aan individue of gesinne in die Gemeente of selfs buite die Gemeente waar daar nood is, byvoorbeeld gebrek aan lewensmiddele soos kos, klere, meubels, verblyf of vervoer.

Kontak gerus vir Jaap Gerenger: 012 664 2667 / 083 308 9576