Doop:

As gemeente wil ons graag elke tree saam met jou huisgesin en kinders loop. Hierdie begin by die doop alreeds. Maak asseblief vroegtyding 'n afspraak met die predikant, wat op sy/haar beurt weer die nodige vooraf-reëlings met julle sal tref. 

Jeug en Kategese

Kontak gerus vir Johan Hatzenberg - 082 336 2233 in verband met enige navrae oor die jeug

Kontak gerus vir Dr Eduan Naude - 082 451 9915 in verband met enige navrae oor die kategese.

Vrouebediening:

Kontak persoon: Christell Korf - 072 598 3756

Aksie 1 - Enkel lopende lidmate.

Kontak persoon: Bess Impey - 082 940 4887

Goue jare bediening: 

Kontak gerus vir Ds.Yolande Steenkamp - 071 673 6732

CAD, dwelafhanlikes, Maatskaplike nood bediening, DVK 

Kontak persoon Jaap Gerenger - 083 308 9576

CMR: 

Kontak persone:  Dr. D Langner - 084 257 9164 en Jaap Gerenger - 083 308 9576

Media bediening: 

Kontak Eugene van Niekerk - 083 251 8658

Koster: 

Kontak gerus vir Hennie Grobler - 076 786 4699