Doop:

As gemeente wil ons graag elke tree saam met jou huisgesin en kinders loop. Hierdie begin by die doop alreeds. Maak asseblief vroegtyding 'n afspraak met die predikant, wat op sy/haar beurt weer die nodige vooraf-reëlings met julle sal tref.

Jeug en Kategese:

Kontak gerus vir Marli Weyer 078 971 2207 in verband met enige navrae oor die jeug

Vrouebediening:

Kontak persoon: Christell Korf - 072 598 3756

Aksie 1 - Enkel lopende lidmate:

Kontak persoon: Jaap Gerenger 083 308 9576

Goue jare bediening:

Kontak persoon: Ds. Landi Botha 079 182 2387

CAD, dwelmafhanlikes, Maatskaplike nood bediening:

Kontak persoon Jaap Gerenger - 083 308 9576

CMR:(Christelike Maatskaplike Raad)

Kontak persoon : Christell Korf 072 598 3756

Media bediening:

Kontak Eugene van Niekerk - 083 251 8658

Koster:

Kontak gerus vir Dirk Roeloffze - 082 459 4285

Skriba:

Madelein Dreyer- 012 664 4725