Doop:

As gemeente wil ons graag elke tree saam met jou huisgesin en kinders loop. Hierdie begin by die doop alreeds. Maak asseblief vroegtyding 'n afspraak met die predikant, wat op sy/haar beurt weer die nodige vooraf-reëlings met julle sal tref.

Jeug en Kategese:

Kontak gerus vir Marli Weyer 078 971 2207 in verband met enige navrae oor die jeug

Kontak gerus vir Dr Danie Langner 084 257 9164 in verband met enige navrae oor die kategese.

Vrouebediening:

Kontak persoon: Christell Korf - 072 598 3756

Aksie 1 - Enkel lopende lidmate:

Kontak persoon: Jaap Gerenger 083 308 9576

Goue jare bediening:

Kontak persoon: Ds. Landi Botha 079 182 2387

CAD, dwelmafhanlikes, Maatskaplike nood bediening:

Kontak persoon Jaap Gerenger - 083 308 9576

CMR:(Christelike Maatskaplike Raad)

Kontak persone:  Dr. D Langner - 084 257 9164 en Christell Korf 072 598 3756

Media bediening:

Kontak Eugene van Niekerk - 083 251 8658

Koster:

Kontak gerus vir Dirk Roeloffze - 082 459 4285

Skriba:

Madelein Dreyer- 012 664 4725