Lyttelton Akademie

Hierdie leersentrum is ‘n inisiatief van die diensraad van NG Gemeente Lyttelton, geleë op die hoek van Burgerlaan en Langebrinkweg in Lyttelton.

Ons het ‘n lisensie by IMPAQ bekom en as ‘n Tuisonderrig-tutorsentrum geregistreer. Ons is tans besig om alle relevante dokumente te versamel omdat ons dit as ‘n Afrikaanse Onafhanklike Kerkskool by die Onderwysdepartement wil registreer. Ons volg die amptelike Onderwysdepartement se “CAPS” ( KABV) kurrikulum. Ouers registreer self hulle kinders by die onderwysdepartement as tuisonderrig-leerlinge. Aangesien meeste van hulle self werk, stuur hulle dan die leerlinge na ons sentrum toe, waar opgeleide onderwysers hulle bystaan en help om die kurrikulum onder die knie te kry.

Die voordeel van ons opset is dat elke leerling individuele aandag kry, ‘n “probleem” in ‘n vak onmiddellik geïdentifiseer word en dadelik ondervang kan word. Leerlinge beleef dat hulle aanvaar word vir wie hulle is, deur die leerkrag ASOOK die maats. Hulle selfvertroue groei en dus behaal hulle sukses op sukses. Verskeie Graad 7  leerders het reeds oorgegaan na Hoofstroomskole en pas 100% aan in  Gr 8.

Daar is op die oomblik 27 kinders by die Akademie : Gr RR tot Gr 7 en  Kleuters.

 Kleuterskool . Kontak gerus die kantoor 012 664 1008 info@nglyttelton.org.za

Ouderdomme vir Kleuters is 2 tot 5 jaar.  Die getal kleuters gaan net 10 wees.  Aandag en liefde aan elke Kleuter.  Vorderingsverslae word gereeld gedoen.  Ons het 'n gekwalifiseeerde Onderwyseres wat die Kleuters behartig.

Kontak ons gerus vir meer besonderhede of maak 'n afspraak by die kantoor.

U kan my gerus skakel by 083 406 6276 indien u meer inligting verlang. Mev Annelize Kay (Hoof) of as ek nie beskikbaar is nie, die kantoor 012 664 1008 info@nglyttelton.org.za