Hoof en Graad 4-7 Onderwyser: - Mev Annelize Kay

Graad R-3: - Mev Joanie De Jager

Gr 6-7: Wiskunde - Mev Jeanne Honiball

Gr 6-7 Tegnologie - Mnr Jozwa Schreuder

Gr6-7  Natuurwetenskap - Mej. Nicci Girodo

Gr6-7  Engels - Mev Anna-Marie Tome

KDA: (sport)  vir hele skool 1x per week - Onderwysers.