info@nglyttelton.org.za  012 664 1008

Kantoor ure 7:30 tot 15:00 weeksdae gedurende skoolkwartale.