Eksamens word geskryf gedurende Junie en November.