Die graad R leerder geniet die Akademie en al die bedrywighede.