Die sentrum is ‘n inisiatief van die kerkraad van NG Moedergemeente Lyttelton, geleë op die hoek van Burgerlaan en Langebrinkstraat in Lyttelton.

Ons het ‘n lisensie by IMPAQ bekom en as ‘n Tuisonderrig-tutorsentrum geregistreer. Ons is tans besig om alle relevante dokumente te versamel omdat ons dit as ‘n Afrikaanse Onafhanklike Kerkskool by die Onderwysdepartement wil registreer. Ons volg die amptelike Onderwysdepartement se “CAPS” ( KABV) kurrikulum. Ouers registreer self hulle kinders by die onderwysdept. as tuisonderrig-leerlinge. Aangesien meeste van hulle self werk, stuur hulle dan die leerlinge na ons sentrum toe, waar opgeleide onderwysers hulle bystaan en help om die kurrikulum onder die knie te kry.

Die voordeel van ons opset is, dat elke leerling individuele aandag kry, ‘n “probleem” in ‘n vak onmiddellik geïdentifiseer word en dadelik ondervang kan word. Leerlinge beleef dat hulle aanvaar word vir wie hulle is, deur die leerkrag ASOOK die maats. Hulle selfvertroue groei en dus behaal hulle sukses op sukses.

In Januarie, 2018 begin ons met 'n Baba en Kleuterafdeling.  Babas van 3 maande af is welkom tot en met 5 jaar.  Ons kan net 15 kleuters inneem. Wanneer Graad RR voltooi is kan die Kleuter oorskuif na die Akademie vir Graad R.

Lyttelton Akademie bied klasse aan van Graad R tot Graad 7. 

Jy kan my gerus skakel by 012 664 1008 kantoorure, 7:30 tot 14:00 indien jy meer inligting verlang.  info@nglyttelton.org.za